Jorge


  • Quốc gia: Brazil
  • Nghề nghiệp: Đào tạo & Động lực

Gặp gỡ Jorge, vận động viên MyoGen tự hào của chúng tôi từ Brazil. Mỗi đại sứ là duy nhất như thương hiệu MyoGen. Bạn sẽ thấy khuôn mặt của họ trên trang web của chúng tôi, tài liệu quảng cáo và các kênh truyền thông xã hội, vì họ sẽ tích cực tham gia vào chiến dịch của chúng tôi khi họ mặc trang bị MyoGen tự hào.